MINI CLUB DENMARK

Generalforsamling

d. 29.maj 2021

afholdes
Kantinen på Filadelfia,
Visby Allé 2, 4293 Dianalund

Program

10.00-11.00   Morgenmadsbuffet

11.00-12.00   Generalforsamling

12.00-13.00   Burgerbolle med fyld + 1 kildevand

13.00              Fælles køretur i det skønne midtsjæland med afslutning ved sporvejsmuseet

16.00-17.00   Slut (museet lukker kl. 17.00)

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent + 2 stemmetællere
3. Formandens beretning for 2019 og 2020
4. Årsberetning fra lokalklubberne 2019 og 2020
5. Regnskab for 2019 og 2020
6. Indkomne forslag: Disse skal sendes skriftlige til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg ifølge § 8, følgende er på valg:
    Bestyrelse: Per V. Rasmussen, Claus Veng og Michael Hansen
    Suppleanter: Lars Mathiasen
    Billags kontrollanter: Mogens Nissen og Liselotte Hansen
    Billags kontrollant suppleant: Peter S. Mikkelsen
8. Næste års program
9. Eventuelt