Sikkerhed på hjemmesiden
Offentliggjort af web-thrall d. 22-02-2016 15:27:57
Til alle medlemmer og brugere af vores hjemmeside.

Grundet sikkerhedsopdateringer på vores hjemmeside, så har vi midlertidigt fjernet rettighederne til at downloade medlemslisten for alle brugere af hjemmesiden, som har rettigheder til at se den. For alle andre brugere på hjemmesiden er der ingen ændringer ej heller for medlemmer generelt. Det er kun medlemslisten, det drejer sig om.

I forbindelse med sikkerhedsopdateringen bliver der lavet nogle administrative ændringer, som blandt andet skal sikre en højere sikkerhed for brugere af hjemmesiden, som også er gyldige medlemmer af Mini Club Denmark.

Disse ændringer er ikke særlig omfattende, og kræver blot, at du sender en e-mail til , som indeholder følgende information, såfremt du stadig ønsker at kunne downloade vores medlemsliste:

- dit brugernavn på hjemmesiden
- dit fulde navn
- dit medlemsnummer

Ønsker du ikke at kunne downloade medlemslisten, eller har du slet ikke en bruger på hjemmesiden, så skal du intet foretage dig i denne sag.


Spørgsmål vedrørende det tekniske kan rettes til , mens alle andre henvendelser bedes rettet til bestyrelsen enten i form af formand Per V. Rasmussen eller næstformand Peter Jacobi. Du kan finde deres kontaktoplysninger på denne side: http://www.minicl...p?cat_id=7


Med venlig hilsen

Christian Nygaard Hansen
webmaster, Mini Club Denmark